رحلة الأيقونة 20 مارس 2015‏

رحلة الأيقونة 20 مارس 2015‏

‎ ‎بدء رحلة الإيقونة لكنائس صعيد مصر‎

يسوع والقديس كومبوني معا، من مصر، متوجهين نحو السودان، ناظرين إلينا أيضا. إن ‏نظراتهما تدعونا لاتباع خطواتهما في طريق الرسالة، كدعوة توحدنا جميعا. دعوة نتشاركها كي ‏تنمو وتؤثر في العالم.‏

فهذا ما يدفعنا للذهاب إلى كنائس صعيد مصر تصطحبنا هذه الإيقونة التي من خلال ‏عيونها، وألوانها، ورموزها تتحدث عن كنيسة مصر القديمة في لقاء إرسالي يفتحنا على العالم ‏أجمع.‏

انطلقنا من القاهرة بعد قداس ترأسه غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم، وشاركه ‏الأنبا عادل زكي مطران اللاتين بمصر.‏

كان القداس، الذي اُحتفل به بمناسبة تكريس هذه السنة “للحياة المكرسة”، مناسبة عظيمة ‏من أجل تكريس الإيقونة، حيث لقاء غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم والأنبا عادل زكي وتبادل ‏الشركة الرسولية والذي أعطى شكل الإرسال.‏
في المساء، وصلت الإيقونة إلى أسوان من حيث ستبدأ رحلتها.‏

تابعونا.‏
الأب اورنسو والأب برايتون

 

Il viaggio dell’icona
Inizia il viaggio dell’incona tra le chiese dell’Alto Egitto. ‎
Gesù e san Daniele Comboni insieme, dall’Egitto, rivolti verso il Sudan, guardano anche noi.‎
I loro sguardi ci invitano a seguire i loro stessi passi sulla strada della missione, in una vocazione ‎che ci accomuna tutti. Una vocazione da condividere perchè cresca e contagi il mondo.‎
E’ questo quello che ci spinge ad andare tra le chiese dell’Alto Egitto, accompagnati da ‎quest’icona i cui occhi, colori e simboli vogliamo parlino all’antica chiesa d’Egitto per un incontro ‎missionario che ci apra al mondo.‎
Siamo partiti dal Cairo con una messa presieduta dal Patriarca copto cattolico Ibrahim e con la ‎presenza di Mons. Adel Zaki, Vescovo della chiesa latina in Egitto. ‎
La messa, celebrata per l’anno dedicato alla Vita Consacrata, è stata l’occasione per l’icona di ‎incontrare il patriarca Ibrahim e Mons. Adel in uno scambio che ha il sapore dell’invio.‎
In serata l’icona è arrivata ad Assuan da dove continuerà il suo viaggio.‎
Seguiteci.‎
P. Lorenzo e P. Brighton